Hvad er vi optaget af?

I foreningen er vi optagede af at forbedre børn og unges muligheder for sundhed og udvikling uanset hvor de befinder sig. Hjemme, i dagtilbud eller i skole.  Fokus for foreningens arbejde er, at moderne og effektiv ledelse med vægt på udvikling giver afkast i form af styrket sundhed og udviklingsmuligheder for børn og unge.

 

Vedtægter

Vedtægterne blev senest ændret ved generalforsamlingen 21.3.2017.

Bestyrelse

Seneste valg til bestyrelsen var marts 2016. Se sammensætning under her