Tema for årskonference 2019: I hvor høj grad holder de klassiske "Dyder" i fremtidens ledelse? - Set i lyset af Ledelseskommissionens anbefalinger.

Konferencen afholdes 11. og 12. marts på Fuglsangcenteret i Fredericia. Konferencen er for medlemmer af FALS. På konferencens første dag er medlemmernes chefer velkomne. Indholdet her er tilrettelagt så det kan inspirere såvel ledere som deres chefer. Konferencens anden dag er tilrettelagt mere fag-fagligt. Vi glæder os til at se jer! Chefer tilmeldes via linket nederst på hjemmesidens forside.